Mlynářství

Biofarma Hraběnky svou činnost oficiálně zahájila v roce 2009. Původně jsme se zabývali konvenčním chovem dobytka, zejména chovem skotu a koní, a zemědělskou výrobou, pěstováním pšenice a ječmene. V roce 2014 jsme vstoupili do ekologického hospodaření, které si vynutilo změnu zejména v osevním postupu. Dříve každoročně pěstované obilí bylo nahrazeno setím jetele, svazenky či hrachu. Díky obměnám osevního postupu
na jednotlivých půdních dílech a pravidelnému přihnojování statkovými hnojivy se daří dodat do půdy potřebný dusík, aby  pěstování obilí mohlo zůstat hlavní prioritou zemědělské produkce biofarmy.

V roce 2019 se vizí biofarmy stal zájem rozšířit produkci zrna o další článek výrobního řetězce – mouku. Podmínku rozjezdu mlýnské činnosti ovlivňovalo několik faktorů:

  1. Zpracování zrna tradičním způsobem – klasickým mlýnským kamenem.
  2. Pomalé mletí, které mouku co nejméně zahřívá.
  3. Třídička založená na přesívání mouky.
  4. Velikost mlýna vhodná do malé provozovny.

Na základě stanovení těchto kritérií jsme navázali kontakt s rakouským výrobcem, který se výrobě tohoto typu mlýna věnuje již více jak 70 let. Podstatou tyrolského mlýna jsou dva protilehlé kameny, které pracují se 150 otáčkami za minutu. Díky integrovaného prosévacího zařízení je možné vyrábět mouku celozrnnou, ale také mouku bílou. Vlastnosti tohoto mlýna ve všech směrech vyhovoval našim potřebám, a tak jsme se rozhodli pro jeho koupi.

Živočišná produkce

Ekologické zemědělství se od začátku minulého století vyvíjelo jako moderní zemědělská metoda. Půda, která v sobě obsahuje organismy a humus, se snadněji obdělává a zároveň chrání rostliny před nemocemi. Aby půda mohla poskytnout svůj dar, musíme i my jí něco věnovat. A za tím účelem chováme dobytek. V plné možné míře využíváme statkových hnojiv, kterými přihnojujeme naše pole. A tak zvířata zaujímají právem čestné místo
na farmě. I když vyžadují hodně péče, laskavý přístup oplácejí svou důvěrou k nám. Na statku máme koně,
kteří jsou parťáky na cestách po zdejším okolí. Dále zde máme krávy s telaty a nedávno jsme rozšířili dobytčí farmu o kozy. Člověku se dříve ani nezdálo, jak užitečným tvorem dokáží být. Okusit domácí chléb s kozím sýrem je totiž zážitek i požitek zároveň.

včelařství

Co by to bylo za farmu bez hmyzu? Náše hospodaření s půdou jde také ruku v ruce s osevním postupem.
I půda si potřebuje odpočinout, zvlášť má-li předat svou sílu do obilí. Proto čas od času sadíme na půdní díl svazenku nebo jetel. Tyto rostliny poskytují bohatou pastvu pro včelky. Je krásné se na chvíli zastavit
a pozorovat píli tak malého tvora.

tůň s mokřadem

V roce 2012 jsme si uvědomili, že vody v přírodě ubývá a sucho se nezadržitelně blíží. Nechali jsme proto zpracovat projekt, na základě kterého jsme se mohli pustit do výstavby rybníka. Za pomoci zdrojů z EU jsme vystavěli tůň s mokřadem. Pozorovat faunu a flóru, která se v tůni začala pozvolna zabydlovat, bylo fascinující. Jedna kolonie v průběhu ročního období střídala druhou. Nejprve tu byli plži, především bahenky živorodé. Druhým rokem se přemnožili pulci a nám žáby nedaly v noci oko zamhouřit. Několik let jsme sledovali přeměny vážek a šídel. Občas jsme tu zahlédli užovku. A nyní jsme nasadili do tůně amury. Ti se zase líbí vydře nebo volavkám. Zkrátka je tu život všeho druhu.

snižujeme náklady na obhospodařování půdy

V ekologii nelze používat chemické postřiky na potlačení plevele. Proto jsme pořídili polní mulčovač, který snižuje náklady na obhospodařování půdy a zároveň zapravuje dusík a jiné cenné látky do půdy, to vše prostřednictvím zeleného hnojení.
Tento polní mulčovač byl pořízen z projektu:

Název projektu:
Po
řízení stroje k dočišťování osevních ploch
Registrační číslo:
21/006/19210/780/107/002292

 

Provozní doba po telefonické dohodě

adresa

vítězslav Smolík
Jindřichov 164
793 83 Jindřichov

e- mail

hankasm@centrum.cz

Telefon

Mgr. Hana Smolíková 733 334 761
vítězslav smolík 737 354 243